gas

Peste 200 consumatori eligibili, companii din diferite ramuri ale economiei au ales deja Tinmar ca furnizor de gaze naturale.Tinmar  a intrat in anul 2008 pe piața furnizarii de gaze naturale către consumatorii finali, dorind astfel să ofere colaboratorilor un pachet integrat de energie electrică si gaze naturale.
La ora actuală, Tinmar oferă condiții competitive de furnizare a gazelor naturale și contribuie activ la creșterea concurenței, lichidității, deschiderii și transparenței pieței de gaze naturale din România.